Bestuur

Rooster van aftreden: maximaal 3 termijnen van 3 jaar. Jaap, 1 mei 2026 (afronding 1e termijn) – Ineke, 1 mei 2024 (afronding 1e termijn) – Ebby, 1 mei 2024 (afronding 1e termijn) – Vera, 1 mei 2026 (afronding 2e termijn)

Vera Verburgt

Vera Verburgt

Voorzitter

Verantwoordelijk voor algemene zaken en onderhoud relaties met externe contacten, sponsors: bedrijven, kerken, service clubs. Werven sponsoren, Contactpersoon voor de Pers.

Jaap Bouman

Jaap Bouman

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, het toezien op de betalingen en controleren declaraties vrijwilligers, incasso’s en machtigingen, ARBO wetgeving, Privacy wetgeving, integriteitscode, Verzekeringen

Ebby Pelsma

Ebby Pelsma

Secretaris

Verantwoordelijk voor bijhouden van de inbox en dropbox met alle besluiten en overeenkomsten. Verantwoordelijk voor contracten.

Ineke Steenbeek

Ineke Steenbeek

Vrijwilligersbeleid

Verantwoordelijk voor vrijwilligersbeleid. Contactpersoon Voedselveiligheid, -transport en –opslag

Coördinatoren

Coördineren van de wekelijkse voedselinname, voedseluitgifte en intakes. Aansturen van 50 parttime vrijwilligers die helpen in de voedsel uitgifte en bij de intake.

Andries van Hijum

Andries van Hijum

Logistiek manager

Verantwoordelijk voor de logistiek.

Tetsje Feenstra en Tiny Pleiter

Tetsje Feenstra en Tiny Pleiter

Pakketbeheer, voedselveiligheid

Samenstellen voedselpakket, coördinatie uitgifte team.

Bart Keus

Bart Keus

Coördinator Intake

Voert, samen met een team van intakers, gesprekken met nieuwe en bestaande klanten.

Voedselverwerving

Martin Schermacher

Martin Schermacher

Acquisiteur

Onderhouden van relaties met lokale ondernemers met als doel voedsel dat bijna tegen de datum loopt te verwerven voor de Voedselbank.

Edwin Kielstra

Edwin Kielstra

Acquisiteur

Onderhouden van relaties met lokale ondernemers met als doel voedsel dat bijna tegen de datum loopt te verwerven voor de Voedselbank.

Roel Madiol

Roel Madiol

Acquisiteur

Onderhouden van relaties met lokale ondernemers met als doel voedsel dat bijna tegen de datum loopt te verwerven voor de Voedselbank.

Henk en Etha Hoff

Henk en Etha Hoff

Coördinator Groot Zandbrink

Verzorgen met hun team het zaaien, oogsten en transport van de groenten en aardappelen van GrootZandbrink en Volkstuinders

Vrijwilligers informatie

Er zijn bij ons zo’n 50 vrijwilligers werkzaam. Onze vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd met de vrijwilligerspolis van vrijwilligersnet nederland

MaS

Via een Maatschappelijke Stage van je school maak je kennis met vrijwilligerswerk. Moet jij van school ook een MaS stage lopen, dan kan je contact opnemen met onze coördinator Tiny Pleijter. Je kan bij ons alleen een MaS stage lopen op vrijdagen tussen 9.00 – 13.30

ANBI

Stichting Voedselbank Leusden is een ANBI instelling. De ANBI publicatie vindt u in het ANBI-portaal.

De statuten van de stichting vindt u hier:

Deze slideshow vereist JavaScript.