Bestuur

Henk van de Wolde

Henk van de Wolde

Voorzitter

Bestuurslid SMBL
Voorzitter voedselbank Leusden
Bestuurslid Stichting Groot Krakhorst

Henk Krakers

Henk Krakers

Penningmeester
Melisa Rijnders

Melisa Rijnders

Secretaris

Coördinatoren

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn er bij de Voedselbank 7 coördinatoren en ongeveer 45 andere vrijwilligers actief.

Roelie Nanninga

Roelie Nanninga

Begeleider

Verantwoordelijk voor intakes, herbeoordeling en voortgang hulpverleningstraject van de klant.

Andries van Hijum

Andries van Hijum

Logistiek manager

Verantwoordelijk voor de logistiek en aansturing vrijwilligers uitdeelploeg.

Edwin Kielstra

Edwin Kielstra

Acquisiteur

Verantwoordelijk voor opbouwen relaties met lokale ondernemers met als doel geld en/of goederen te genereren voor de Voedselbank.

Hans de Bruin

Hans de Bruin

Acquisiteur

Verantwoordelijk voor opbouwen relaties met lokale ondernemers met als doel geld en/of goederen te genereren voor de Voedselbank.

Tetsje Feenstra

Tetsje Feenstra

Pakketbeheer en voedselveiligheid

Zorgt, afhankelijk van het beschikbare budget, voor het samenstellen van een zo verantwoord mogelijk voedselpakket.

Tiny Pleiter

Tiny Pleiter

Pakketbeheer en voedselveiligheid

Zorgt, afhankelijk van het beschikbare budget, voor het samenstellen van een zo verantwoord mogelijk voedselpakket.

Olav van Duin

Olav van Duin

Coördinator

Operationele afstemming met Voedselbank Amersfoort en samenstelling voedselpakketten.