Bestuur

Rooster van aftreden: maximaal 3 termijnen van 3 jaar. Henk, 1 mei 2023 (afronding 2e termijn) – Ineke, 1 mei 2024 (afronding 1e termijn) – Ebby, 1 mei 2024 (afronding 1e termijn) – Vera, 1 mei 2023 (afronding 1e termijn)

Vera Verburgt

Vera Verburgt

Voorzitter

Verantwoordelijk voor algemene zaken en onderhoud relaties met externe contacten, sponsors: bedrijven, kerken, service clubs. Werven sponsoren, Contactpersoon voor de Pers.

Henk Krakers

Henk Krakers

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, ANBI portaal, het verrichten van de betalingen en controleren declaraties vrijwilligers, incasso’s en machtigingen, ARBO wetgeving, Privacy wetgeving, integriteitscode, Verzekeringen

Ebby Pelsma

Ebby Pelsma

Secretaris

Verantwoordelijk voor bijhouden van de inbox en dropbox en agenderen, actielijst VBL vergaderingen

Ineke Steenbeek

Ineke Steenbeek

Voedselveiligheid en vrijwilligers

Verantwoordelijk voor vrijwilligers en evenementen. Contactpersoon Voedselveiligheid, -transport en –opslag

Coördinatoren

Andries van Hijum

Andries van Hijum

Logistiek manager

Verantwoordelijk voor de logistiek en aansturing vrijwilligers voedselverwerving en mede verantwoordelijk voor de uitdeelploeg.

Tetsje Feenstra en Tiny Pleiter

Tetsje Feenstra en Tiny Pleiter

Pakketbeheer, voedselveiligheid

Zorgt voor het samenstellen van een zo verantwoord mogelijk voedselpakket. Mede verantwoordelijk voor de aansturing van de uitdeelploeg.

Bart Keus

Bart Keus

Coördinator Intake

Voert, samen met een team van intakers, gesprekken met nieuwe klanten. Elke 3 maanden volgt een heronderzoek. Men dient actief mee te willen werken aan een verbetering van de financiële situatie.

Voedselverwerving

Olav van Duin

Olav van Duin

Voedselverwerking vanuit Amersfoort

Operationele afstemming met Voedselbank Amersfoort en samenstelling voedselpakketten die vanuit Amersfoort worden aangevuld.

Jan Hovenga

Jan Hovenga

Acquisiteur

Verantwoordelijk voor behouden van de goede relaties met lokale ondernemers met als doel voedsel dat bijna tegen de datum loopt of anders wordt weggegooid te verwerven voor de Voedselbank.

Edwin Kielstra

Edwin Kielstra

Acquisiteur

Verantwoordelijk voor behouden van de goede relaties met lokale ondernemers met als doel voedsel dat bijna tegen de datum loopt of anders wordt weggegooid te verwerven voor de Voedselbank.

Roel Madiol

Roel Madiol

Acquisiteur

Verantwoordelijk voor behouden van de goede relaties met lokale ondernemers met als doel voedsel dat bijna tegen de datum loopt of anders wordt weggegooid te verwerven voor de Voedselbank.

Henk en Etha Hoff

Henk en Etha Hoff

Coördinator Groot Zandbrink

Verzorgen met hun team het zaaien, oogsten en transport van de groenten en aardappelen van GrootZandbrink en Volkstuinders

Vrijwilligers informatie

Er zijn bij ons zo’n 50 vrijwilligers werkzaam. Onze vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd met de vrijwilligerspolis van vrijwilligersnet nederland

Overige informatie

Stichting Voedselbank Leusden is een ANBI instelling. De ANBI publicatie vindt u in het ANBI-portaal.

De statuten van de stichting vindt u hier:

Deze slideshow vereist JavaScript.