Voedselbank Leusden is gecertificeerd op gebied van voedselveiligheid

Klanten van een voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

In juni 2019 is Voedselbank Leusden geëvalueerd en goedgekeurd door Sensz B.V. volgens de gestelde eisen.

Sensz B.V. is een onafhankelijke commerciële inspectiebedrijf dat werkzaam is op het gebied van voedselveiligheid. Zij hebben een controlesysteem ontwikkeld dat door de NVWA als goed is beoordeeld.

Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.