Rotaryclubs voor regionale Voedselbanken

Ruim 16.000 euro voor drie voedselbanken in de regio

De zeven Rotaryclubs in Amersfoort, Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel hebben gezamenlijk actiegevoerd voor de lokale voedselbanken. Doel was om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbanken, zodat zij daar eieren voor kunnen kopen, een product dat maar zelden wordt aangeleverd. Het uiteindelijke bedrag dat aan de voedselbanken wordt overgemaakt is een mooie € 16.102. Met dit bedrag kunnen, naast de inkoop van eieren, ook andere producten worden aangeschaft die hard nodig zijn voor het toenemende aantal klanten dat een voedselpakket aanvraagt.

Extra aandacht voor voedselbankklanten

De Rotaryclubs hebben in deze coronacrisis extra aandacht gevraagd voor klanten van de voedselbank. Henk Jan Witteveen van Rotaryclub Amersfoort Stad: “Klanten moeten echt wel even wat overwinnen om een voedselpakket aan te vragen. Ze nemen die stap tóch, omdat ze het anders niet redden. En nu zijn er door de crisis ook nog aardig wat klanten bij gekomen. Voedselbanken krijgen de meeste producten gedoneerd, maar kunnen daar niet altijd een volwaardig pakket van samenstellen. Wij hebben gevraagd waar de meeste behoefte aan is, en in feite komt dat neer op geld. Daarmee kunnen de voedselbanken zelf kopen waar een tekort aan is.” Omdat de actie rond Pasen speelde is als thema ‘eieren’ gekozen. Vrijwel iedereen lust en mag eieren en het is een veelzijdig product.

Bedrag verdubbeld

De online actie is door de Rotary breed uitgezet in de regio. Dat leverde vele donateurs op die de klanten van de voedselbank graag willen helpen. Het bedrag dat bij elkaar werd gesprokkeld is door de zeven Rotaryclubs verdubbeld, met 16.102 euro als eindresultaat; veel meer dan verwacht. Het bedrag werd dinsdag 9 juni officieel bekendgemaakt en symbolisch overhandigd. Het geld zal volgens een verdeelsleutel worden verdeeld over de drie voedselbanken in Amersfoort, Leusden en Woudenberg.

Toename klanten

Door de coronacrisis zijn veel mensen in problemen gekomen en dat merken ze vooral bij de voedselbank in Amersfoort. Vanaf maart hebben zich pakweg 150 nieuwe klanten aangemeld. Normaliter zijn dat er veel minder in zo’n periode. Overigens is een deel daarvan ook alweer uitgestroomd. Het totale aantal huishoudens staat momenteel op circa 500 weekklanten en 80 maandklanten.
In Leusden zijn er circa 5 klanten bijgekomen en staat het totale aantal huishoudens nu op 67.
Het aantal klanten in Woudenberg/Scherpenzeel blijft stabiel en schommelt al een tijdje rond de 20.
De voedselbanken denken dat het aantal klanten de komende maanden verder zal toenemen.

Blij met de opbrengst

Waar in het begin van de crisis bij de voedselbanken veel producten werden afgeleverd door vooral horecabedrijven, bedrijfskantines en groothandels, begint de toevoer nu terug te lopen. Annita van Nieuwenhuizen van Voedselbank Amersfoort: “Het voelt heel dubbel. We kregen veel mooie spullen binnen, maar dat had door de crisis een vervelende achtergrond. Wij zien deze leveranciers natuurlijk liever niet terug als klant. Maar we zien wel een toeloop, en daar maken wij ons grote zorgen over. Wij willen iedereen kunnen helpen die zich bij ons aanmeldt. Daarom is het fantastisch dat we zo’n prachtig bedrag gedoneerd krijgen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: ontzettend bedankt!”

Rotary Leusden symbolische overdracht eieractie
Rotary Leusden: symbolische overdracht eieractie

Over de voedselbanken in Amersfoort, Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel
Voedselbanken zijn afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. De organisaties drijven op een groot aantal vrijwilligers, die zich gezamenlijk inzetten voor mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten. De focus ligt op het verstrekken van een voedselpakket. Daarnaast worden klanten ook geholpen door ze te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoede¬bestrijding en schuldhulpverlening, en te wijzen op fondsen voor mensen die financieel krap zitten.
Voedselbank Amersfoort maakt de basispakketten klaar voor de drie voedselbanken, waarna elke voedselbank daar zelf nog producten aan toevoegt. Als het aantal klanten wordt genoemd, gaat het om huishoudens. Het aantal personen dat van een voedselpakket leeft is dus veel hoger; gemiddeld zo’n drie keer zoveel.

Over Rotaryclub
Rotarians zijn professionals die zich belangeloos en op een positieve manier inzetten voor de samenleving. Zij doen dat lokaal, landelijk en wereldwijd door onder andere evenementen te organiseren waarmee geld wordt ingezameld voor een goed doel. Daarnaast steken zij ook zelf de handen uit de mouwen. De Rotaryclubs staan open voor nieuwe leden die maatschappelijk betrokken zijn en een bijdrage willen leveren om de wereld een beetje mooier te maken.