Rondkomen in Leusden

Leusden is een campagne gestart tegen armoede: “Rondkomen in Leusden”.

Het gebruik van de financiële regelingen moet worden uitgebreid. Er is namelijk meer hulp beschikbaar dan vaak wordt gedacht.

RondkomenInLeusden.nl heeft de regelingen in kaart gebracht.

Rondkomen in Leusden

Moeite met rondkomen?

Het zou kunnen dat u een deel van de gemeentelijke belasting niet hoeft te betalen. Of dat de gemeente meebetaalt aan de kosten van uw zorgverzekering.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van regelingen die u kunnen helpen. Denk ook aan:

  • Landelijke regelingen: bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: voor inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau.
  • Bijzondere bijstand: een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten zoals woonkosten, zorgkosten of de aanschaf van een wasmachine.
  • Collectieve zorgverzekering: een goede zorgverzekering met korting.
  • Tegemoetkoming chronische zieken en beperkten: een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten.
  • Vergoedingen voor kinderen van Jeugdfonds De Boom: bijvoorbeeld voor sport, hobby, peuterspeelzaal, vakantiekamp.
  • Verjaardagsbox voor kinderen van Stichting Jarige Job: voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
  • Voedselpakket van Voedselbank Leusden

Lees meer op https://sociaalplein-leusden.nl/financiele-regelingen-leusden/

Heeft u vragen over geldzaken of uw inkomen?

In Huis van Leusden krijgt u financiële hulp bij het  Sociaal Maatschappelijk Steunpunt, Geldloket, Sociaal Juridische Dienstverlening of Schuldhulpverlening.

Lees meer op: https://sociaalplein-leusden.nl/financiele-hulp-huis-leusden/

rondkomeninleusden.nl is een initiatief van: