Nieuwe voorzitter Voedselbank Leusden

Beste mensen,

Via deze weg informeren wij u over een bestuurswisseling die per 1 mei a.s. plaatsvindt.

Na bijna 10 jaar optimale inzet bij Voedselbank Leusden zal Henk van de Wolde zijn functie als voorzitter van het bestuur van Voedselbank Leusden neerleggen.

Henk van de Wolde

Henk: ‘Met veel plezier heb ik mij ingezet voor deze fantastische organisatie die in al die jaren is uitgegroeid van een geweldig initiatief van een aantal particulieren tot de Stichting zoals die er nu staat. En nu is dan de tijd aangebroken om te gaan genieten van wat extra vrije tijd, zonder daarbij rekening te hoeven houden met de drukke agenda van de Voedselbank. Dit besluit heb ik wel met een beetje pijn in het hart genomen’.

Een besluit dat wij betreuren maar uiteraard volledig begrijpen. Het fijne nieuws is dat Henk heeft aangegeven voorlopig graag als adviseur aan te blijven bij de organisatie, zodat we nog van zijn expertise op velerlei gebied gebruik kunnen blijven maken.

Uiteraard zullen wij als de omstandigheden dat weer toelaten, op gepaste wijze afscheid nemen van Henk als voorzitter.

Het vertrek van een voorzitter betekent natuurlijk ook de komst van een nieuwe vrijwilliger bij het bestuur. En we zijn verheugd mede te kunnen delen dat er een goede opvolgster is gevonden in de persoon van Vera Verburgt. Wij stellen Vera hieronder kort aan jullie voor en jullie zullen haar ongetwijfeld vanaf heden al zo nu en dan kunnen ontmoeten en later in persoon de hand kunnen schudden en nader kennis kunnen maken.

Introductie Vera Verburgt

Vera is als vrijwilliger jarenlang betrokken geweest bij de matchbeurs. Zo’n 10 jaar als ‘hoekman’ en de laatste jaren in de stuurgroep. Daarnaast is zij sinds 2010 lid van Rotary Leusden en heeft net haar periode als voorzitter afgesloten. Afgelopen zomer ontmoette zij, vanwege de succesvolle ‘eieren-actie t.b.v. de Voedselbank’ van de Rotary, Henk en zo ontstond het idee om na het voorzitterschap van de Rotary, de Voedselbank te versterken. Vera trekt zo al maanden met Henk op om de bestuurlijke organisatie te leren kennen.

Overnemen voorzittershamer

In onze bestuursbijeenkomst van 22 april zal zij de voorzittershamer van hem overnemen. Echt afscheid van Henk, zo meldt Vera, gaan wij pas nemen als we van Covid af zijn, zodat het ook echt een live en leuk afscheid kan zijn!

Vera’s visie op goed bestuur: door mijn ervaring bij de Rotary en mijn betaalde werk (ik werk met een mix van mensen: Bestuurders, IT-ers, stagiaires en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), ben ik gewend om op een meewerkende manier leiding te geven. Ik vind het belangrijk dat mensen zich fijn voelen in hun dagelijkse bezigheden en ik geloof, zowel zakelijk als in vrijwilligersorganisaties, dat de onderneming vleugels krijgt als de medewerkers en vrijwilligers gelukkig zijn. In andere woorden: het succes van een stichting hangt af van de inzet van zijn grootste kapitaal: de mens.

Naast het vrijwilligerswerk dat Vera doet, runt zij ook nog een ICT-bedrijf in de zorg (Active Info) en is zij directeur van De Gouden Zorgkaart. Ze woont, met man en kinderen, sinds 2001 in Leusden.