Kinderen van de Voedselbank Leusden ook dit jaar weer verwend

Oh, kom er eens kijken wat ik bij de Lions vind….!

Ook dit jaar zette de Lions Leusden zich in om de kinderen van de cliënten van de Voedselbank Leusden een onvergetelijke Sinterklaasfeest te bezorgen. In nauwe samenwerking met ondernemer Henk Kiers werden weer veel cadeautjes gekocht voor de kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Twee dagen voor het sinterklaasfeest werden die gezamenlijk ingepakt en van een versje voorzien tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de Lions. En traditiegetrouw aan het einde van de avond aan Henk van de Wolde, voorzitter van de Voedselbank overhandigd.

Een op de negen

In zijn dankwoord benadrukte Henk dat ook in deze voor de meeste mensen goede tijden, er héél veel kinderen zijn voor wie wannahaves niet verwezenlijkt kunnen worden; één op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. In Leusden maken ongeveer zestig gezinnen gebruik van de Voedselbank. Daarbij is het een algemeen bekend feit dat veel gezinnen die wel in aanmerking komen voor distributie van voedselpakketten, uit schaamte onder de radar blijven waardoor het eigenlijke aantal arme gezinnen natuurlijk nog veel groter is.

Mevrouw Monique de Rooij van de Lions draagt de cadeaus over aan Henk Van de Wolde

Voedselbank voor de kinderen

Met de cadeaus van de Lions en enkele maatschappelijk betrokken ondernemingen en instanties in Leusden, organiseerde de Voedselbank voor de kinderen een leuk sinterklaasfeest in de Koningshofkerk.

Na een avondje flink doorpakken poseren de leden van de Lions bij het resultaat

Door Fon Tunnissen