Jongeren voor de Voedselbank Leusden

Kerkelijke jongeren denken aan medemens(jes)

Mede dankzij een kleine twintig de jongeren van de Protestantse Gemeente Leusden zijn de kinderen van de minder bedeelden in Leusden ook door Sinterklaas bezocht. Zij hebben in de achterliggende weken heel veel cadeaus verzameld onder vrienden, kennissen, buren, opa’s en oma’s en die ter beschikking gesteld aan de Voedselbank Leusden. Die heeft die presentjes deze week verdeeld onder de gezinnen met kinderen die wekelijks gebruik maken van de Voedselbank Leusden.

aantal deelnemers aan de actie poseren met en voor hun ‘buit’, nadat zij de hele stapel cadeaus hadden ingepakt.

Marcuskerk

Afgelopen vrijdag werden in de Marcuskerk alle cadeaus door de jongeren keurig verpakt en door Ineke van de Berkt en Annemarie Hoogland officieel overhandigd aan de voorzitter van de Voedselbank Leusden, Henk van de Wolde. Deze benadrukte in zijn dankwoord het gegeven dat dit soort initiatieven erg gewaardeerd worden en hij illustreerde met cijfers dat óók in relatief welvarende gemeente als Leusden, nog heel veel mensen onder de armoedegrens leven.

aandachtig gehoor voor Henk van de Wolde

Door Fon Tunnissen