Fair Trade in de St. Lucasparochie voor de Voedselbank Leusden.

Rooms Katholieke St. Lucasparochie zamelde Fair Trade producten in

Zondag 13 oktober is er tijdens de eucharistieviering een collecte in natura gehouden. Parochianen namen Fair Trade voedsel mee dat werd ingezameld voor de voedselbanken binnen de parochie. Het idee is dat hiermee de boeren in verre landen een eerlijk loon en bestaan gegeven wordt maar dat ook de medemens dichtbij gesteund wordt.

Een prachtig initiatief met een mooie opbrengst voor de voedselbanken.

Hartelijk dank hiervoor!