Bart Keus krijgt Annie de Beaufortspeld

De interim burgemeester Frans Backhuijs heeft onze intake coördinator Bart Keus een Annie de Beaufortspeld uitgereikt. Bart zet zich al jarenlang in voor kwetsbare inwoners van de gemeente Leusden. Zo is hij ook actief bij SMS Formulierenhulp, de ouderenbond, de Raad voor Cliëntenparticipatie en vele andere organisaties. Als Voedselbank zijn we ontzettend blij en verheugd dat Bart het speldje heeft gekregen en de bijbehorende 2.500 euro aan de voedselbank heeft gegund. Bart, dank voor al je inzet!