Afscheid voorzitter voedselbank Leusden

Leusderkrant 17 mei 2021

Door: Mariska Stehouwer

Bijna tien jaar lang was Henk van de Wolde voorzitter van een organisatie die uiteindelijk tot stichting voedselbank Leusden uitgroeide. Voor hem was duidelijk dat je, net als in het bedrijfsleven, op een gegeven moment plaats moet maken voor een jongere opvolger. Deze opvolger heeft Van de Wolde gevonden in de persoon Vera Verburgt.

Verburgt is geen onbekende in Leusden. Ondernemers en verenigingen kennen haar misschien van de jaarlijkse matchbeurs waar zij als hoekman aanwezig is en zo als tussenpersoon vraag en aanbod bij elkaar brengt. Sinds 2010 is Verburgt lid van de Rotaryclub Leusden waar zij in 2019-2020 de voorzittersrol vervulde. In die rol organiseerde zij met leden van de Rotary de eierenactie in 2020 waar de gezamenlijke serviceclubs een mooi bedrag bijeenbrachten voor de voedselbanken in de regio. Hierbij kwam zij in contact met Van de Wolde en het eerste contact was gelegd.

Vera Verburgt neemt de voorzittershamer over van Henk van de Wolde.
Foto Mariska Stehouwer

Origineel bericht Leusderkrant

Start Voedselbank

“Zo’n elf jaar geleden was er een groep vrijwilligers, allemaal met een gouden hart, die onder de noemer van de SMBL voedselpakketten regelden voor Leusdenaren die het nodig hadden,” licht Van de Wolde het begin toe. Vanuit stichting Groot Krakhorst, waar hij bestuurslid was, werd hij ingevlogen om vooral het bijbehorende financiële plaatje rond te krijgen. “Er waren genoeg enthousiaste mensen aanwezig alleen ontbrak er in de beginfase structuur. Je bent vooral voorwaarden scheppend bezig, doelen stellen en naar mogelijkheden zoeken om samen met een team mensen andere inwoners te helpen. Je staat aan het stuur van een vrijwilligersorganisatie die in de loop van de jaren te maken krijgt met privacy wetgeving als ook Arboregelgeving en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit scherpte ook de regels aan. Maar dankzij de inzet van ruim 50 enthousiaste vrijwilligers, de bijdragen in geld en voedsel van de Leusdense kerken, ondernemers, winkeliers, Groot Zandbrink, volkstuinders, scholen en verenigingen en een goed bestuursteam is het gelukt om een stabiele organisatie neer te zetten waar op dit moment 220 Leusdenaren, inclusief 100 kinderen, wekelijks een voedselpakket ontvangen.”

Veel komt naar je toe

Verburgt: “Mijn voorzitterschap bij de Rotary liep af en ondanks dat ik nog wel bestuurslid ben, wilde ik verder kijken. Voedselbanken Nederland kende ik natuurlijk wel maar eigenlijk was Voedselbank Leusden mij niet zo bekend, dat veranderde toen wij contact kregen naar aanleiding van de eierenactie. Ik dacht, als ik iets in Leusden wil doen dan moet het bij de voedselbank zijn. Nu mensen weten dat ik voorzitter van Voedselbank Leusden ben geworden, merk ik dat er ook veel naar je toe komt. Fantastisch om te zien hoe Leusden actief is voor de voedselbank. Bedrijven, kerken, scholen en inwoners met een zelf bedachte actie. Petje af voor de Leusdenaren.” Verburgt is begonnen met één-op-één gesprekken met vrijwilligers op sleutelposities binnen de organisatie. “Zo leer je elkaar en de organisatie beter kennen.”

Signaalfunctie

Van de Wolde wil nog graag kwijt dat we eigenlijk allemaal om ons heen moeten kijken of we mensen kennen die tijdelijk geholpen zijn met een wekelijks voedselpakket. “We zouden wat dat betreft allemaal een signaalfunctie moeten hebben.” Verburgt haakt hier op aan door aan te geven dat de voedselbank er echt voor iedereen is. “Mensen zitten vaak vol emotie als ze hier voor de eerste keer komen. Het is ook heel wat als zij de stap gezet hebben om langs te komen. Niet voor niets is de nieuwste slogan van Voedselbanken Nederland ‘Niks om je voor te schamen’. We zijn er tenslotte om mensen te helpen, kortlopende hulp voor een periode in het leven dat het zwaar is, om wat voor reden dan ook.” Van de Wolde is regelmatig op scholen aanwezig in het kader van projecten en laat dan zien wat er in een pakket zit en geeft uitleg over de organisatie. “Als je weet dat één op de negen kinderen zonder ontbijt naar school gaat dan hoop je door uitleg op scholen te geven dat kinderen er thuis over praten en het zo bespreekbaar maken.” 

Voldoening

“Mijn hart ligt bij de voedselbank maar het is tijd om over te dragen. Het geeft mij voldoening dat de klanten en vrijwilligers van Voedselbank Leusden met Vera een goede voorzitter krijgen. Onze netwerken overlappen grotendeels dus contacten kunnen op een goede manier vervolgd worden. Door corona hebben we kleine stapjes moeten zetten bij het inwerken en kennismaken. Vaak moest dat digitaal terwijl het zoveel fijner is om elkaar even te zien. Wat dat betreft kijken ook wij uit naar de versoepelingen.” De oud-voorzitter zal nog enige tijd als adviseur op de achtergrond aanwezig blijven.

Leusderkrant.nl