Voor wie?

De Voedselbank helpt mensen die het ‘t hardste nodig hebben met voedselpakketten. Gemiddeld wordt er tussen de zes en twaalf maanden gebruik gemaakt van de Voedselbank. De afgelopen jaren is het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbank Leusden stevig toegenomen.

De vraag

Wij hebben behoefte aan structurele financiële ondersteuning. Momenteel is er ongeveer € 22.000 per jaar nodig. Dat lijkt veel….. tot je je realiseert dat ruim 50 gezinnen afhankelijk zijn van de Voedselbank Leusden. (Gemiddeld bestaat een gezin uit 3 personen.)

club van 50 Voedselbank LeusdenDe Club van 50, voor uw structurele bijdrage!

Wij zoeken 50 organisaties en particulieren, die maandelijks een bedrag (minimaal € 5) overmaken. Als u zich voor minimaal 3 jaar verbindt aan “de Club van 50” dan zorgt u voor financiële zekerheid. U helpt direct mensen in Leusden die uw steun hard nodig hebben!

(Het is mooi meegenomen dat uw bijdrage mag worden afgetrokken van de belasting.)

Help ons helpen door de machtiging in te vullen en op te sturen.

Lid worden van “de Club van 50”

U wordt deelnemer in de club van vijftig door de machtiging af te drukken, in te vullen en op te sturen naar:

De Koningshof t.a.v. Voedselbank Leusden
De Blekerij 33
3831 CT Leusden

ANBIGeefwet

De Voedselbank Leusden heeft een ANBI status. Uw giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.