Particulieren

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u zich eerst aanmelden via intake@voedselbankleusden.nl .
U kunt zich ook op vrijdag tussen 10.30 en 11.45 uur aanmelden in de hal van de Gereformeerde Kerk ‘De Koningshof’ – De Blekerij 33 in Leusden. Daar worden dan uw gegevens genoteerd.
Na aanmelding krijgt u een afspraak voor een toelatingsgesprek, zodat gecontroleerd kan worden of u in aanmerking komt. U krijgt dan tevens een checklist waarop staat wat u mee moet nemen naar het gesprek.

Wat gebeurt er verder?

Hulpverlening

Wij kijken tijdens het gesprek meteen of er al voldoende hulp is van hulpverlenende instanties. Als er nog hulp aangevraagd kan worden, verwijzen wij naar de juiste instanties. Er wordt van u verwacht dat u onze aanwijzingen opvolgt.
Blijkt uit het gesprek dat u in aanmerking komt voor een pakket dan zetten wij u op een lijst en kunt u iedere vrijdag tussen 11.30 en 12.00 uur uw pakket ophalen in de hal van Gereformeerde Kerk ‘De Koningshof’. Daar zijn vrijwilligers aanwezig om u te helpen.

Heronderzoek

Iedereen die een voedselpakket ontvangt, wordt periodiek getoetst (minimaal eenmaal per 3 maanden). U wordt ook dan weer verzocht uw financiële gegevens te overleggen, voordat er een beslissing genomen wordt over het verlengen van de hulp.
Als blijkt dat u niet naar de hulpverleningsinstanties gaat terwijl dat wel verzocht is, of als u niet meewerkt met deze instanties, dan wordt de hulp stopgezet en ontvangt u geen voedselpakket meer.
Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar u dient actief mee te werken aan een verbetering van uw financiële situatie.

Criteria voor de aanmelding

De toelatingscriteria zijn in een folder opgenomen. Ook vindt u hieronder de checklist van mee te nemen documenten zodat wij kunnen controleren of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.

De toekenningscriteria vindt u op de website van voedselbanken nederland.

Voedselpakket afhalen

Als een voedselpakket wordt toegekend, kan dat één keer per week worden afgehaald. Wij maken gebruik van een afhaalbalie op vrijdagen. Zie hieronder een filmpje van Voedselbanken Nederland over de algemene werkwijze.