Voedselbank Leusden biedt noodhulp aan de allerarmsten in onze gemeente. Hiervoor kun je je aanmelden als je voldoet aan de financiële normen van Voedselbanken Nederland. We helpen je ook met een duurzame oplossing om uit je situatie te komen door te verwijzen naar financiële hulp in onze gemeente. Dat noemen wij: geen pakket zonder traject…

Lintjesregen treft voedselbank

26 april hebben Tetsje Feenstra, Tiny Pleiter en Andries van Hijum een lintje gekregen. Waarnemend burgemeester, Frans Bakhuijs, sprak de volgende woorden uit, “Het heeft Zijne Majesteit behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau”. Wij zijn heel blij en trots! Daarnaast hebben ook Marie en Wim Voskuilen van Groot Zandbrink een lintje gekregen. Ook zij zijn erg betrokken bij de voedselbank. 

Dank voor uw hulp

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.

Voedselbank Leusden

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in voor het inzamelen en sorteren van voedsel en zorgen zij voor de juiste manier van opslag en het samenstellen van de pakketten.
Voedselbank Leusden werkt samen met Voedselbank Amersfoort.

Voor Wie?

Voor huishoudens in Leusden die voldoen aan vastgestelde criteria. Na een intakegesprek wordt bepaald of men in aanmerking komt voor voedselpakketten. Vaak gaat het om mensen die door plotseling gewijzigde omstandigheden tijdelijk onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering terecht zijn gekomen.

Noodhulp

Voedselpakketten die ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.
Of voedselpakketten worden verstrekt, hangt af van het bedrag dat maandelijks overblijft voor zaken als voeding en kleding. Dit is het bedrag dat resteert nadat de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen betaald zijn.

Advies

De vrijwilligers helpen om de juiste instanties te vinden en zij beschikken over kennis en ervaring om de mensen te helpen in de vorm van een hulpverleningstraject.
Ook degenen die na de intake niet in aanmerking blijken te komen voor voedselpakketten, kunnen gebruik maken van deze adviezen.

ANBI

ANBI

Voedselbank Leusden is een ANBI-instelling In het ANBI portaal staat het jaarverslag.

bezoek-/bezorgadres:
De Koningshof | De Blekerij 33 | 3831 CT Leusden | tel 06 429 03 007

Structurele donaties gevraagd

Elke week krijgen we de restjes van de supermarkten en andere…

Bart Keus krijgt Annie de Beaufortspeld

De interim burgemeester Frans Backhuijs heeft onze intake…

Help onze klanten de winter door

In de wintermaanden krijgen we minder verse groente, fruit en…

Jan Steenbeek krijgt én geeft cheque aan Voedselbank Leusden

Vera Verburgt, voorzitter van de Voedselbank Leusden, de gulle…