Voedselbank Leusden

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in voor het inzamelen en sorteren van voedsel en zorgen zij voor de juiste manier van opslag en het samenstellen van de pakketten.
Voedselbank Leusden werkt samen met Voedselbank Amersfoort.

Voor Wie?

Voor huishoudens in Leusden die voldoen aan vastgestelde criteria. Na een intakegesprek wordt bepaald of men in aanmerking komt voor voedselpakketten. Vaak gaat het om mensen die door plotseling gewijzigde omstandigheden tijdelijk onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering terecht zijn gekomen.

Noodhulp

Voedselpakketten die ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.
Of voedselpakketten worden verstrekt, hangt af van het bedrag dat maandelijks overblijft voor zaken als voeding en kleding. Dit is het bedrag dat resteert nadat de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen betaald zijn.

Advies

De vrijwilligers helpen om de juiste instanties te vinden en zij beschikken over kennis en ervaring om de mensen te helpen in de vorm van een hulpverleningstraject.
Ook degenen die na de intake niet in aanmerking blijken te komen voor voedselpakketten, kunnen gebruik maken van deze adviezen.

ANBI

ANBI

Voedselbank Leusden is een ANBI-instelling. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting.

Lees meer…..

bezoek-/bezorgadres:
De Koningshof | De Blekerij 33 | 3831 CT Leusden | tel 06 429 03 007

Fair Trade in de St. Lucasparochie voor de Voedselbank Leusden.

Rooms Katholieke St. Lucasparochie zamelde Fair Trade producten…
Voedselbank Leusden in de Prijzen

Dankzij Uw stem viel Voedselbank Leusden in de prijzen

1 van de cheques van Rabobank Amersfoort Eemland was voor de Voedselbank Leusden. Uw stem zorgt voor een mooie financiële ondersteuning bij de inkoop van voedsel. DANK U WEL!
Imkers LeusdenPexels.com

Imkers geven honing aan Voedselbank Leusden

Drie imkers uit Leusden schenken honing aan Voedselbank Leusden Vrijdagmorgen…

Stem op Voedselbank Leusden

Heeft u een rekening bij de Rabobank? Dan kunt u Voedselbank Leusden helpen. Stem op ons.